سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
زیانمندترین مردم در معاملت و نومیدترین‏شان در مجاهدت ، مردى است که تن خویش در طلب مال فرسود و تقدیرها با خواست او مساعد نبود ، پس با دریغ از دنیا برون شد و با وبال آن مال روى به آخرت نمود . [نهج البلاغه]
بیوگرافی گرت بیل
من شاعری هستم جوان
ای شاعران رندی کنیم
زین شعرها پندی بریم
زین پندها کاری کنیم
کزین کارها حظی بریم
زین حظ ها دل وا کنیم

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط گرت بیل 93/1/18:: 10:48 صبح     |     () نظر
رویاهایم را بر باد می بینم
و آرزوهایم را بر جا...
وقتی نگاهت صحن و سرای خاطره های من است
و این چنین که خیال می بافم
من زندگی ام را،خودم را

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط گرت بیل 93/1/18:: 10:48 صبح     |     () نظر

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط گرت بیل 93/1/18:: 10:48 صبح     |     () نظر
بیا و مرا هم با خدا بکن آقا
بیا ریا را دور ز ما بکن آقا
نگاه کن به عاشقانت ..کمی
بیا دلم را پر از صفا بکن آقا
رسم کریم نیست جداکند گدا...

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط گرت بیل 93/1/18:: 10:48 صبح     |     () نظر

کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط گرت بیل 93/1/18:: 10:48 صبح     |     () نظر