سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
خداوند متعال می فرماید : « ... همچنان بنده ام با کارهای مستحب به من نزدیک می شود، تا آنجا که دوستشمی دارم . در نتیجه، گوش شنوایش، چشم بینایش، زبان گویایشو قلب دریابنده اش می شوم . اگر مرا بخواند، پاسخش دهم و اگراز من درخواست کند، به او ببخشم» . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
بیوگرافی گرت بیل

ملت گشنه و بدبخت .کارگرا سفره ی خالی پهن کردن.. کتکشون زدن. معلما رو هم که گرفتن زندانی کردن.توی خیابون زن و ناموس ملت و می گیرین زیرِ باد کتک . موی دختر دبستانی رو با قیچی کوتاه می کنن . خانومم حجابت و رعایت کن تو خیابونای تهران توسط چند تا گولاخِ فاطی کماندو . بدبختی و گرونی و کوفت و زهر مار و برجام و تحریم و تلگرام و کله پاجه ی صد و ده هزار تومنی و !! خفقان و درد پُشتِ هم . دلم برای غزه بسوزه؟ به من چه؟  واسه هموطن خودم چه غلطی تونستم بکنم که سنگِ فلسطین به سینه بزنم.ولمون کن سَرِ جدت .


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط گرت بیل 97/2/25:: 9:20 عصر     |     () نظر